ประชาสัมพันธ
วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2016 - เวลา 10.00 น. ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล บ่้านซ่งแย้ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2016 - เวลา 10.00 น. ฉลองวัดแม่พระเป็นที่พึ่ง บ้านโนนสว่าง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2016 - เวลา 10.00 น. ฉลองวัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนสว่าง(ดงตาหวัง) อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2016 - เวลา 10.00 น. ฉลองวัดพระหฤทัย บ้านทัพไทย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2016 - เวลา 10.00 น. ฉลองวัดนักบุญอันตน บ้านดวงเจริญ อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ

ดูภาพเพิ่มเติม...

ดูภาพเพิ่มเติม...

ดูภาพเพิ่มเติม...

ดูภาพเพิ่มเติม...

ดูภาพเพิ่มเติม...

ดูภาพเพิ่มเติม...

ดูภาพเพิ่มเติม...

ฉลองวัดบ้านหนองทามน้อยฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย
         ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2016 เวลา 10.00 น. คุณพ่อวิทยา งามวงศ์ เป็นประธาน

ดูภาพเพิ่มเติม...

ฉลองวัดบ้านนาดูนฉลองวัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนาดูน
         ฉลองวัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนาดูน อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2016 เริ่มด้วยพิธีส่งมอบอาคารจินารัตน์ ซึ่งตระกูลจินารัตน์ สร้างถวายอุทิศแด่คุณพ่อยู้-คุณแม่ราตรี จินารัตน์ และพระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา ได้ประกอบพิธีเสกอาคารจินารัตน์ หลังจากนั้น มีพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัด หลังบทภาวนาหลังรับศีล มีพิธีมอบอนูโมทนาบัตร แก่ตระกูลจินารัตน์ มีพิธีมอบถวายเงินผ้าป่า จากศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านนาดูน ผู้ใหญ่บ้าน - เจ้าอาวาสคุณพ่อเสกสรร สมศรี กล่าวขอบคุณ และพระสังฆราชกล่าวให้โอวาท อวยพรปิดพิธี

ดูภาพเพิ่มเติม...

ปลงศพมารดาคุณพ่อเติมศักดิ์ปลงศพ มารีอา พร เจริญบุญ มารดาคุณพ่อเติมศักดิ์ เจริญบุญ
         ปลงศพ มารีอา มักดาเลนา พร เจริญบุญ มารดาของคุณพ่อเติมศักดิ์ เจริญบุญ วันพุธที่ 9 มีนาคม 2016 ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธาน

ดูภาพเพิ่มเติม...

นักเรียนศีลกำลังนักเรียนรับศีลกำลัง ณ อาสนวิหาร
         วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2016 เวลา 9.00 น. ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธานบูชาขอบพระคุณ โปรดศีลกำลังแก่นักเรียนคำสอนในเขตอาสนวิหาร จำนวน 21 คน

ดูภาพเพิ่มเติม...

ฉลองวัดบ้านนาจานฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านนาจาน
         วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2016 เวลา 10.00 น. ชุมชนแห่งความเชื่อวัดนักบุญยอแซฟ บ้านนาจาน ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร จัดฉลองวัดประจำปี พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธาน

ดูภาพเพิ่มเติม...

ฉลองวัดบ้านโนนเพ็กฉลองวัดนักบุญเปโตร บ้านโนนเพ็ก
         ฉลองวัดนักบุญเปโตร บ้านโนนเพ็ก วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2016 มิสซา เวลา 10.00 น. โดย พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธาน มีพี่น้องสัตบุรุษเข้าร่วมจำนวนมาก

ดูภาพเพิ่มเติม...

เข้าเงียบพระสงฆ์เข้าเงียบพระสงฆ์สังฆมณฑลอุบลราชธานี
         ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2016 ณ สำนักมิสซังคาทอลิกอุบลฯ พระสงฆ์ที่ทำงานในสังฆมณฑลอุบลฯ เข้าเงียบประจำปี โดยคุณพ่อเปโตร นิพนธ์ สาราจิตต์ คณะซาเลเซียน เป็นผู้เทศน์เข้าเงียบ

ดูภาพเพิ่มเติม...

วันนักบวชสากลฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู
         วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10.00 น. ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โดยพระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธาน

ดูภาพเพิ่มเติม...

วันนักบวชสากลวันนักบวช-พระสงฆ์ สังฆมณฑลอุบลฯ
         วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 8.00-15.00 น. มีกิจกรรมวันนักบวช-พระสงฆ์ สังฆมณฑลอุบลฯ ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ กิจกรรมเริ่มด้วยการบรรยายเรื่องชีวิตพระสงฆ์-นักบวช โดยคุณพ่อชาย ขันทะโฮม และเวลา 10.30 น. - พิธีบูชาขอบพระคุณ รื้อฟื้นคำปฎิญาณของนักบวช และแสดงความยินดีกับพระสงฆ์ นักบวชที่ฉลองครบรอบการถวายตัว 25 ปี 50 ปี และ 60 ปี ในภาคบ่ายพระสงฆ์-นักบวชรับฟังบรรยายในหัวข้อ การบูรณาการการศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติภาพในวัด โรงเรียน ชุมชุน จาก คณะกรรมการยุติธรรมและสันติ โดย คุณอัฉรา สมแสงสรวง และ ดร.วไล ณ ป้อมเพชร โอกาสนี้ก็เป็นการปิดปีนักบวชด้วย

ดูภาพเพิ่มเติม...

ปลงศพมารีอาบุญแทน พลมาหปลงศพมารีอาบุญแทน พลมาก
         วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10.00 น. คุณพ่อสานิตย์ พลมากเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพคุณย่า มารีอาบุญแทน พลมาก ณ วัดแม่พระถือศีลชำระ บ้านเอือดน้อย ต.เอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี มีคณะสงฆ์ พี่น้องสัตบุรุษร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ดูภาพเพิ่มเติม...

ฉลองวัดบ้านเอือดน้อยฉลองวัดแม่พระถือศีลชำระ
         วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระถือศีลชำระ บ้านเอือดน้อย ต.เอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี มีพี่น้องสัตบุรุษจากใกล้และไกลมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ดูภาพเพิ่มเติม...

เปิดเสกวัดนักบุญอันนา บ้านโคกกลางเปิดเสกวัดนักบุญอันนา บ้านโคกกลาง
          โอกาสเปิดเสกวัดนักบุญอันนา บ้านโคกกลาง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2016 เวลา 9.30 น. มีพิธีต้อนรับ พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เวลา 10.00 น. พิธีเปิดเสกวัดและบูชาขอบพระคุณ ตามลำดับ ตอนท้าย มีพิธีมอบใบอนุโมทนาบัตร และโล่ สำหรับผู้สมทบทุนพิเศษในการก่อสร้าง คุณพ่อเจ้าอาวาส คุณพ่อวินัย ระติเดช ได้กล่าวขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการก่อสร้างและการร่วมเปิดเสกในครั้งนี้ ปิดพิธีพระสังฆราช กล่าวให้โอวาทและอวยพรอย่างสง่า

ดูภาพเพิ่มเติม...

ภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชนภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน
          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2016 เวลา 17.00 น. คุณพ่อวิทยา งามวงศ์ อุปสังฆราชสังฆมณฑลอุบลฯ ร่วมกับคณะสงฆ์ คณะนักบวช พร้อมด้วยศิษยาภิบาล ศาสนจารย์ จากคริสตจักร โปรแตสแตนท์และคริสตจักรเซเว่นเดย์แอดแวนตีส รวมจำนวน 114 คน ร่วมภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ณ วัดแม่พระฟาติมา บ้านนาคำ ถ.แม่ชี อ.เมือง จ.อุบลฯ

อ่านเพิ่มเติม...

ภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชนฉลองวัดแม่พระฟาติมา บ้านป่าก่อ
          เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2016 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธานในพิธีฉลองวัดแม่พระฟาติมา บ้านป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โดยมีคุณพ่อประสิทธิ์ ตรงสหพงศ์, C.Ss.R. เป็นเจ้าอาวาส การจัดฉลองชุมชนครั้งนี้เป็นการฉลองชุมชนครั้งแรก โอกาสนี้มีพี้น้องไปร่วมฉลองจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 16 มกราคม 2016 - ฉลองบ้านเณรคริสตประจักษ์ อุบลฯ
วันที่ 12 ธันวาคม 2015 - ฉลองปีศักดิ์สิทธิ์พระศาสนจักรไทย เปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม และฉลองอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
วันที่ 10 ธันวาคม 2015 - เปิดเสกวัดพระชุมพาบาล บ้านหญ้าคา อ.สิรินธร จ.อุบลฯ
มิสซา 100 วัน การจากไปของ คพ.ยอห์น ยุรนันท์ พันธ์วิไล วันที่ 22 พ.ย. 2015 ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
เปิดเสกวัดใหม่ วัดแม่พระมหาชัย จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 14 พ.ย. 2015
ประกวดร้องเพลงประสานเสียงเพลงวัดครั้งที่ 2 ณ ศูนย์อบรมคณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ
เปิดเสกอาคารเรียนโรงเรียนพระกุมาร จ.สุรินทร์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2015
ชุมนุมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลอุบลราชธานี วันที่ 5 พ.ย. 2015 ณ บ้านเณรคริสตประจักษ์อุบล
ฉลองวัดอัครเทวดาราฟาแอล ต.บุ่งไม อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ วันเสารที่ 24 ตุลาคม 2015
ชุมนุมปีศักดิ์สิทธิ์ เขตอุบลฯ วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2015 ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
ฉลองวัดแม่พระฟาติมา บ้านนาคำ อ.เมือง จ.อุบลฯ วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2015
ชุมนุมเยาวชน โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์ วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2015 ณ บ้านเณรคริสตประจักษ์อุบลฯ
ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จ.อำนาจเจริญ วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2015
ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จ.มหาสารคาม วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2015
19 สิงหาคม 2015 มิสซาปลงศพ คุณพ่อ ยอห์น ยุรนันท์ พันธ์วิไล ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
ฉลองวัดคริสตศิรประภา จ.ศรีสะเกษ วันที่ 8สิงหาคม 2015
ฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านบัวท่า อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลฯ วันที่ 25 ก.ค. 2015
20 ก.ค. 2558 - พิธีเสกและถวายอาคารเรียนใหม่โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
รายการวิทยุ "สื่อสารรัก"โดยสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี