ประชาสัมพันธ
วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2016 - เวลา 10.00 น. เปิดเสกวัดใหม่ วัดนักบุญอันนา บ้านโคกกลาง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2016 - เวลา 10.00 น. ฉลองวัดแม่พระถือศีลชำระ บ้านเอือดน้อย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลฯ
วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2016 - เวลา 10.00 น. ฉลองวัดนักบุญเปโตร บ้านโนนเพ็ก อ.ตระการพืชผล จ.อุบลฯ

ปลงศพมารีอาบุญแทน พลมาหปลงศพมารีอาบุญแทน พลมาก
         วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10.00 น. คุณพ่อสานิตย์ พลมากเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพคุณย่า มารีอาบุญแทน พลมาก ณ วัดแม่พระถือศีลชำระ บ้านเอือดน้อย ต.เอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี มีคณะสงฆ์ พี่น้องสัตบุรุษร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ดูภาพเพิ่มเติม...

ฉลองวัดบ้านเอือดน้อยฉลองวัดแม่พระถือศีลชำระ
         วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระถือศีลชำระ บ้านเอือดน้อย ต.เอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี มีพี่น้องสัตบุรุษจากใกล้และไกลมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ดูภาพเพิ่มเติม...

เปิดเสกวัดนักบุญอันนา บ้านโคกกลางเปิดเสกวัดนักบุญอันนา บ้านโคกกลาง
          โอกาสเปิดเสกวัดนักบุญอันนา บ้านโคกกลาง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2016 เวลา 9.30 น. มีพิธีต้อนรับ พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เวลา 10.00 น. พิธีเปิดเสกวัดและบูชาขอบพระคุณ ตามลำดับ ตอนท้าย มีพิธีมอบใบอนุโมทนาบัตร และโล่ สำหรับผู้สมทบทุนพิเศษในการก่อสร้าง คุณพ่อเจ้าอาวาส คุณพ่อวินัย ระติเดช ได้กล่าวขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการก่อสร้างและการร่วมเปิดเสกในครั้งนี้ ปิดพิธีพระสังฆราช กล่าวให้โอวาทและอวยพรอย่างสง่า

ดูภาพเพิ่มเติม...

ภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชนภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน
          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2016 เวลา 17.00 น. คุณพ่อวิทยา งามวงศ์ อุปสังฆราชสังฆมณฑลอุบลฯ ร่วมกับคณะสงฆ์ คณะนักบวช พร้อมด้วยศิษยาภิบาล ศาสนจารย์ จากคริสตจักร โปรแตสแตนท์และคริสตจักรเซเว่นเดย์แอดแวนตีส รวมจำนวน 114 คน ร่วมภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน ณ วัดแม่พระฟาติมา บ้านนาคำ ถ.แม่ชี อ.เมือง จ.อุบลฯ

อ่านเพิ่มเติม...

ภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชนฉลองวัดแม่พระฟาติมา บ้านป่าก่อ
          เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2016 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธานในพิธีฉลองวัดแม่พระฟาติมา บ้านป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โดยมีคุณพ่อประสิทธิ์ ตรงสหพงศ์, C.Ss.R. เป็นเจ้าอาวาส การจัดฉลองชุมชนครั้งนี้เป็นการฉลองชุมชนครั้งแรก โอกาสนี้มีพี้น้องไปร่วมฉลองจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

ดูภาพเพิ่มเติม

ดูภาพเพิ่มเติม

ดูภาพเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม
 
มิสซา 100 วัน การจากไปของ คพ.ยอห์น ยุรนันท์ พันธ์วิไล วันที่ 22 พ.ย. 2015 ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
เปิดเสกวัดใหม่ วัดแม่พระมหาชัย จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 14 พ.ย. 2015
ประกวดร้องเพลงประสานเสียงเพลงวัดครั้งที่ 2 ณ ศูนย์อบรมคณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ
เปิดเสกอาคารเรียนโรงเรียนพระกุมาร จ.สุรินทร์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2015
ชุมนุมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลอุบลราชธานี วันที่ 5 พ.ย. 2015 ณ บ้านเณรคริสตประจักษ์อุบล
ฉลองวัดอัครเทวดาราฟาแอล ต.บุ่งไม อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ วันเสารที่ 24 ตุลาคม 2015
ชุมนุมปีศักดิ์สิทธิ์ เขตอุบลฯ วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2015 ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
ฉลองวัดแม่พระฟาติมา บ้านนาคำ อ.เมือง จ.อุบลฯ วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2015
ชุมนุมเยาวชน โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์ วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2015 ณ บ้านเณรคริสตประจักษ์อุบลฯ
ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จ.อำนาจเจริญ วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2015
ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จ.มหาสารคาม วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2015
19 สิงหาคม 2015 มิสซาปลงศพ คุณพ่อ ยอห์น ยุรนันท์ พันธ์วิไล ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
ฉลองวัดคริสตศิรประภา จ.ศรีสะเกษ วันที่ 8สิงหาคม 2015
ฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านบัวท่า อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลฯ วันที่ 25 ก.ค. 2015
20 ก.ค. 2558 - พิธีเสกและถวายอาคารเรียนใหม่โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
รายการวิทยุ "สื่อสารรัก"โดยสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี