ประชาสัมพันธ
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015 เสกสุสานอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ เวลา 8.00 น.
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 2015 ประกวดขับร้องประสานเสียงเพลงวัด ครั้งที่ 2 ลงทะเบียนเวลา 8.00 น. ณ ศูนย์อบรมคณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ
วันเสาร์ที่ 14 พ.ย. 2015 - เวลา 10.00 น. เปิดเสกวัดใหม่ วัดแม่พระมหาชัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2015 - เวลา 9.45 น. เปิดเสกวัดใหม่ วัดพระชุมพาบาล บ้านหญ้าคา อ.สิรินธร จ.อุบลฯ

ดูภาพเพิ่มเติม

ดูภาพเพิ่มเติม

ดูภาพเพิ่มเติม

ดูภาพเพิ่มเติม

ดูภาพเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม
 
ฉลองวัดอัครเทวดาราฟาแอล ต.บุ่งไม อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ วันเสารที่ 24 ตุลาคม 2015
ชุมนุมปีศักดิ์สิทธิ์ เขตอุบลฯ วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2015 ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
ฉลองวัดแม่พระฟาติมา บ้านนาคำ อ.เมือง จ.อุบลฯ วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2015
ชุมนุมเยาวชน โอกาสปีศักดิ์สิทธิ์ วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2015 ณ บ้านเณรคริสตประจักษ์อุบลฯ
ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จ.อำนาจเจริญ วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2015
ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จ.มหาสารคาม วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2015
19 สิงหาคม 2015 มิสซาปลงศพ คุณพ่อ ยอห์น ยุรนันท์ พันธ์วิไล ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
ฉลองวัดคริสตศิรประภา จ.ศรีสะเกษ วันที่ 8สิงหาคม 2015
ฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านบัวท่า อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลฯ วันที่ 25 ก.ค. 2015
20 ก.ค. 2558 - พิธีเสกและถวายอาคารเรียนใหม่โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
 วันที่ 7-8 ก.ค. 2558- เข้าเงียบพระสงฆ์ ณ สำนักมิสซังคาทอลิกอุบลฯ นำเข้าเงียบโดย คพ.บุญเลิศ พรหมเสนา
 วันเสาร์ที่ 27 มิย. 2558- ฉลองวัดนักบุญยอห์น บัปติสต์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ
รายการวิทยุ "สื่อสารรัก"โดยสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี