ประชาสัมพันธ์
8 ส.ค. 2015 ฉลองวัดคริสตศิรประภา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม ค.ศ. 2015 มิสซา เวลา 10.00 น. ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ มหาสารคาม 
วันเสาร์ที่  29 สิงหาคม ค.ศ. 2015 มิสซา เวลา 10.00 น. ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จ.อำนาจเจริญ
วันเสาร์ที่  4 ตุลาคม ค.ศ. 2015 มิสซา เวลา 10.00 น. ฉลองวัดแม่พระฟาติมา บ้านนาคำ อ.เมือง จ.อุบลฯ
ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 30-06-2015 พระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ที่ 16 จะเสด็จพักผ่อนประจำปี
   
ภาพกิจกรรม
วันที่13 มิ.ย. 2558 ฉลองวัดพระหฤทัย บ้านทัพไทย อ.เมือง จ.อุบลฯ วันที่ 30 พ.ค. 2558 ฉลองวัดแม่พระเสด็จเยี่ยม บ้านคูสว่าง อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ
   
ฉลองวัดนักบุญอันตน บ้านดวงเจริญ อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ วันที่ 23 พฤษภาคม 2015 ประชุมพระสงฆ์หนุ่มในเขตสังฆมณฑลฯ วันที่ 13-14 พ.ค. 2558 ณ แก่งสะพือ ริเวอร์ไซด์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ
   
วันที่ 9 พฤษภาคม 2015 ฉลองสังฆภาพสังฆมณฑลอุบลฯ ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ วันที่ 2 พ.ค. 2015 ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
   
วันที่ 11 เมษายน 2015 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 28 มีนาคม 2015 ฉลองวัดแม่พระรับสารดงขี้นาค-โนนมาลี อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
   
27 มี.ค. 2015 - มิสซาปลงศพ คุณพ่อโบรนิสลาส ปาแซ็ก ณ อาสนวิหารอุบลฯ วันที่ 25 มีนาคม 2015 - ปฏิญาณตนคณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ
   
21 มีนาคม 2015 - ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง วันที่ 18 มีนาคม 2515 - มิสซาปลงศพ ภคนีเซราฟิน เจียม ศรีโส ณ วัดน้อยอารามรักกางเขนแห่งอุบลฯ
   
14-15 มีนาคม 2015 - สัมมนาผู้นำเยาวชน ณ วัดแม่พระฟาติมา บ้านนาคำ วิทยากรโดยคุณพ่อชาญวิทย์ งามวงศ์ 7 มีนาคม 2015 - ฉลอง 130 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนาดูน อ.ลืออำนาจ จ.อุบลฯ
ฉลองวัดนักบุญเปโตร บ้านโนนเพ็ก อ.ตระการพืชผล จ.อุบลฯ 23-27 ก.พ. 58 - เข้าเงียบพระสงฆ์ ณ เดอะมูนรีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลฯ
   
รายการวิทยุ "สื่อสารรัก"โดยสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี