ประชาสัมพันธ
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 2015 มิสซา เวลา 10.00 น. ฉลองวัดคริสตศิรประภา จ.ศรีสะเกษ
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม ค.ศ. 2015 มิสซา เวลา 10.00 น. ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ มหาสารคาม 
วันเสาร์ที่  29 สิงหาคม ค.ศ. 2015 มิสซา เวลา 10.00 น. ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จ.อำนาจเจริญ
วันเสาร์ที่  3 ตุลาคม ค.ศ. 2015 มิสซา เวลา 10.00 น. ฉลองวัดแม่พระฟาติมา บ้านนาคำ อ.เมือง จ.อุบลฯ

สมณสาส์น “ขอคำสรรเสริญจงมีแด่พระองค์”สมณสาส์น “ขอคำสรรเสริญจงมีแด่พระองค์”
LAUDATOSII:ว่าด้วยการเอาใจใส่ดูแลบ้านส่วนรวมของเรา

    สมณสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสมุ่งประเด็นไปที่ “ระบบนิเวศที่สมบูรณ์”  พร้อมกับการพิทักษ์ธรรมชาติของโลกด้วยความยุติธรรมต่อคนยากจนและคนที่เสียงต่อการได้รับอันตรายมากที่สุดด้วย พระองค์ตรัสว่าในสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในแง่ทัศนคติ ความคิด สภาพแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า เรากับเพื่อนมนุษย์ และเรากับธรรมชาติ   เพื่อให้ชีวิตกลับคืนสู่ความสมดุลย์และมีความกลมกลืนอีกครั้ง การกลับตัวกลับใจใหม่ในท่าทีที่ถูกต้องเท่านั้น เราจึงจะสามารถจัดการกับการคุกคามที่โลกเรากำลังเผชิญอยู่ในทุกวันนี้  พระองค์ยืนยันว่าแม้ว่าวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือดีที่มีอยู่ซึ่งทำให้เราสามารถได้ยินเสียงเรียกร้องของผืนโลก แต่ว่าการเสวนาและการศึกษาก็เป็นกุญแจสำคัญสองดอกที่สามารถ “ช่วยเราให้รอดพ้นจากการทำลายตนเองซึ่งปัจจุบันกำลังโถมกระหน่ำเราอยู่”

Read more ...

ดูภาพเพิ่มเติม

ดูภาพเพิ่มเติม

ดูภาพเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม
ฉลองวัดคริสตศิรประภา จ.ศรีสะเกษ วันที่ 8สิงหาคม 2015
ฉลองวัดนักบุญอันนา บ้านบัวท่า อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลฯ วันที่ 25 ก.ค. 2015
20 ก.ค. 2558 - พิธีเสกและถวายอาคารเรียนใหม่โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
 วันที่ 7-8 ก.ค. 2558- เข้าเงียบพระสงฆ์ ณ สำนักมิสซังคาทอลิกอุบลฯ นำเข้าเงียบโดย คพ.บุญเลิศ พรหมเสนา
 วันเสาร์ที่ 27 มิย. 2558- ฉลองวัดนักบุญยอห์น บัปติสต์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ
 วันเสาร์ที่ 20 มิย. 2558- ฉลองวัดพระหฤทัย บ้านสีถาน
 วันที่13 มิ.ย. 2558 - ฉลองวัดพระหฤทัย บ้านทัพไทย อ.เมือง จ.อุบลฯ
 วันที่ 30 พ.ค. 2558 - ฉลองวัดแม่พระเสด็จเยี่ยม บ้านคูสว่าง อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ
 วันที่ 23 พฤษภาคม 2015 - ฉลองวัดนักบุญอันตน บ้านดวงเจริญ อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ
 วันที่ 13-14 พ.ค. 2558 ประชุมพระสงฆ์หนุ่มในเขตสังฆมณฑลฯ ณ แก่งสะพือ ริเวอร์ไซด์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ
 วันที่ 9 พฤษภาคม 2015 ฉลองสังฆภาพสังฆมณฑลอุบลฯ ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
 วันที่ 2 พ.ค. 2015 ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
 วันที่ 11 เมษายน 2015 ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
 วันที่ 28 มีนาคม 2015 ฉลองวัดแม่พระรับสารดงขี้นาค-โนนมาลี อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
 27 มี.ค. 2015 - มิสซาปลงศพ คุณพ่อโบรนิสลาส ปาแซ็ก ณ อาสนวิหารอุบลฯ
 วันที่ 25 มีนาคม 2015 - ปฏิญาณตนคณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ
 21 มีนาคม 2015 - ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง
 
รายการวิทยุ "สื่อสารรัก"โดยสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลราชธานี